Để giảm kinh phí vận hành cho doanh nghiệp nhưng vẫn giúp họ có được những cỗ máy luôn tốt và mới, Volvo từ lâu đã mang đến cho khách hàng của mình chương trình Volvo Reman.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm