Mưa to gió lớn ở nhiều địa phương miền Trung từ mấy hôm nay khiến nước lũ từ vùng cao tràn về, chảy xiết.

  • Facebook
  • Chia sẻ