Hết giãn cách, học sinh sinh viên tập trung xuống đường đi chơi rất đông. Đáng nói là nhiều trường hợp lại đi xe máy chở ba, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, chạy vèo vèo trên đường. Nguy hiểm hết sức!

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm