Hennessey Performance vừa cung cấp gói điều chỉnh cho Ford Ranger 2019. Mẫu xe này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cùng với khả năng off-road tốt trên nhiều địa hình.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm