• Mã nhúng:

    Lịch sử xe sang trong 100 năm đã có những thay đổi mang tính cách mạng, tuy nhiên, vẫn còn đó những trang bị còn tồn tại đến tận ngày nay như sử dụng vật liệu crôm, mở mui xe tự động...

    • Facebook
    • Chia sẻ