Nghiên cứu mới do Consumer Reports thực hiện vừa tiết lộ một số mẫu xe được ưa thích nhất và bị ghét nhất trên thị trường.

  • Facebook
  • Chia sẻ