• Mã nhúng:

    Một người phụ nữ ở Mexico sau khi xảy ra va chạm đã đạp nát chiếc VW Golf Cabriolet trong cơn giận dữ của mình.

    • Facebook
    • Chia sẻ