Một người phụ nữ ở Mexico sau khi xảy ra va chạm đã đạp nát chiếc VW Golf Cabriolet trong cơn giận dữ của mình.

  • Facebook
  • Chia sẻ