Mã nhúng:

Giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 sẽ không có thời hạn; Giấy phép lái xe hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp; Giấy phép lái xe hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp. Trong khi đó, giấy phép lái xe hạng B1 cấp cho người lái xe có thời hạn đến đủ 55 tuổi đối với nữ và đến đủ 60 tuổi đối với nam; trong trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

  • Facebook
  • Chia sẻ