Toyota Camry quay đầu gấp không quan sát khiến xe bị văng đuôi hất tung người đi xe máy chạy ngược chiều rồi bỏ chạy.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm