• Mã nhúng:

    Toyota Camry quay đầu gấp không quan sát khiến xe bị văng đuôi hất tung người đi xe máy chạy ngược chiều rồi bỏ chạy.

    • Facebook
    • Chia sẻ