Không phải mọi chiếc xe đều thiết kế theo hình dạng thông thường mà con người mong đợi. Một số nhà thiết kế với ý nghĩ táo bạo đã tạo nên nhiều mẫu xe kì lạ và khó gặp. Dưới đây là tổng hợp của CafeAuto về 10 mẫu xe có thiết kế độc đáo trên thế giới.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm