Xiong Jian, một thợ máy tại Trung Quốc đã dành nhiều thời gian, công sức và kiến thức kĩ thuật của chính mình để chế tạo ra chiếc xe lội nước trên sông. 

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm