Sau va chạm giao thông, vì không thể kiểm soát mà hai tài xế lao vào ẩu đả.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm