• Mã nhúng:

    Sau va chạm giao thông, vì không thể kiểm soát mà hai tài xế lao vào ẩu đả.

    • Facebook
    • Chia sẻ
    • Google +