Bị bỏ rơi ở một kho thóc tại Pháp hàng chục năm trời, kho tàng 100 chiếc xe với tuổi đời khác nhau, hầu hết đến từ trước thập nên 70 đã được phát hiện bởi người cháu của nhà sưu tập Roger Baillon. Các xe đến từ nhiều thương hiệu nước Pháp như Avions Voisin và Facel Vega, nhưng cũng có nhiều chiếc thuộc về Bugatti, Ferrari và Maserati.

  • Facebook
  • Chia sẻ