Chiếc van chạy chậm ở làn ngoài cùng bên trái khiến những xe khác phải vượt từ bên phải.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm