Mã nhúng:

577 chiếc xe điện đã tập hợp tại Berlin để lập kỷ lục Guinness về số lượng xe sử dụng EV/PHEV lớn nhất thế giới.

  • Facebook
  • Chia sẻ