Mã nhúng:

Những hình ảnh của đoàn xe Gumball 3000 băng qua cây cầu Oresund. 

  • Facebook
  • Chia sẻ