Người vận chuyển bình gas bất ngờ làm rơi một bình xuống đường. Ngay lúc ấy, một người đàn ông liều lĩnh đi xe máy vào làn ngược chiều tông phải bình gas và ngã nhào xuống đường. 

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm