Mã nhúng:

Liên tục nhầm chân ga, chân phanh, người phụ nữ gây ra thảm họa.

  • Facebook
  • Chia sẻ