Mã nhúng:

Qúa trình hình thành và phát triển của mẫu xe Volkswagen Beetle cùng thế hệ mới của nó đã được thể hiện một cách sinh động và thực tế qua đoạn video sau.

  • Facebook
  • Chia sẻ