Có bao giờ bạn nghĩ rằng việc thay thế động cơ cho một chiếc xe chỉ kéo dài trong chưa đầy 1 phút? Và đó chính là kỷ lục đang được lưu giữ trong sách kỷ lục Guinness. Thành tích này được xác lập vào ngày 21 tháng 11 năm 1985 bởi 5 lính thủy đánh bộ thuộc Hải quân Hoàng gia Anh sau khi họ thay thế động cơ của một chiếc Ford Escort chỉ sau… 42 giây.

  • Facebook
  • Chia sẻ