• Mã nhúng:

    Khoanh tay sau gáy, vẫn lái như bay
     

    • Facebook
    • Chia sẻ