Kỹ năng mở cửa “Dutch Reach” có nguồn gốc khoảng 50 năm trước ở Hà Lan, Dutch Reach là phương pháp mở cửa xe dùng tay phải để mở cửa bên trái hay dùng tay trái để mở cửa bên phải, dù người ngồi phía trước hay ở ở phía sau người lái đều làm như vậy.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm