Mã nhúng:

Thêm một “món quà” từ Monster Energy cho những dân mê tốc độ. Sản phẩm mới nhất của hãng, cũng như mọi lần trước, luôn mang lại những điều bất ngờ và hồi hộp qua những màn biểu diễn thượng thặng của tay đua cự phách BJ Baldwin.

  • Facebook
  • Chia sẻ