Hiện nay, vẫn chưa có hình phạt cụ thể đối với hành vi để trẻ chơi đùa trên cửa sổ trời. Tuy nhiên đây là một động thái rất thiển cận của phụ huynh khiến trẻ có thể gặp tai nạn nguy hiểm. 

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm