Mã nhúng:

Nhiếp ảnh gia Piotr Degler đã ghi lại quá trình tác nghiệp bộ ảnh lịch về những chiếc xe cổ ở Cuba.

  • Facebook
  • Chia sẻ