Mã nhúng:

Donald Trump khoe siêu xe Cadillac ‘The Beast’ với ông Kim Jong Un

  • Facebook
  • Chia sẻ