• Mã nhúng:

    Donald Trump khoe siêu xe Cadillac ‘The Beast’ với ông Kim Jong Un

    • Facebook
    • Chia sẻ
    • Google +