Mã nhúng:

Hành động đẹp này được ghi lại bởi camera giám sát giao thông tại Trung Quốc. Qua đó, hình ảnh một bà cụ già qua đường phải đẩy xe lăn cực nhọc đã được hai chiến sĩ công an giúp đỡ.

  • Facebook
  • Chia sẻ