Đoạn trailer cuối cùng giới thiệu về Fast and Furious 8 vừa được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Dự kiến, phần 8 của bộ phim sẽ được công chiếu vào ngày 12/4/2017.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm