Để người dân tuân thủ tốc độ khi lái xe, Nhật Bản ít khi bắn tốc độ hoặc làm các gờ giảm tốc. Thay vào đó, họ tạo ra những con đường âm nhạc giúp tài xế vừa được thư giản vừa tuân thủ pháp luật.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm