Qua óc sáng tạo và tài độ xe đặc biệt của mình, một người đàn ông sống tại Mỹ tên Rich Weissensell đã biến những chiếc DeLorean thành hàng loạt kiểu xe khác nhau: từ xe tải cỡ lớn đến limousine,

  • Facebook
  • Chia sẻ