Hệ thống đỗ xe thông minh được chế tạo bởi một công ty Hàn Quốc có tên Dong Yang PC đã được lắp đặt và sử dụng trên hơn 100 thành phố, dự án này trở nên vô cùng thiết thực, tiện lợi đối với các thành phố thiếu bãi đỗ xe trầm trọng.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm