Ấm lòng trước cảnh hàng chục người tay không đẩy chiếc ô tô bị rơi xuống kênh

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm