Mã nhúng:

Lưu lượng xe lớn, người điều khiển không làm chủ tốc độ, lưu thông trái quy định... là những nguyên do khiến 10 điểm liên tiếp có tai nạn. Nhiều điểm đen giao thông lặp lại trong nhiều năm chưa có cách tháo gỡ. 

  • Facebook
  • Chia sẻ