• Nissan Việt Nam và Viettel Post ký kết hợp đồng hợp tác

    Nissan Việt Nam và Viettel Post ký kết hợp đồng hợp tác

    Thị Trường 01/03/2016 8:37 AM

    Công ty TNHH Nissan Việt Nam và Tổng Công ty Cổ Phần Bưu chính Viettel đã tiến hành lễ ký kết hợp đồng hợp tác. Theo đó Tổng công ty bưu chính Viettel là đối tác mới của Nissan trong việc đảm nhận vận chuyển tất cả các đơn hàng phụ tùng của Nissan trên phạm vi cả nước. Việc hợp tác này sẽ giúp cho việc chuyển giao phụ tùng Nissan cho khách hàng trong thời gian ngắn nhất.