Việc ô tô lấn làn sai quy định cũng như khả năng xử lý tình huống thiếu linh hoạt của tài xế đã dẫn đến nhiều tai nạn giao thông đáng tiếc, đặc biệt là đối với xe máy. Do đó, để tránh xảy ra những điều không hay xảy ra tương tự, kỹ năng và kinh nghiệm cầm lái của người điều khiển ô tô là rất rất quan trọng. Trên đây là một ví dụ điển hình cho sự chủ quan, thiếu ý thức tham gia giao thông của tài xế ô tô. 

  • Facebook
  • Chia sẻ