Những tại nạn trên cao tốc gần đây đặt ra một dấu hỏi lớn về an toàn khi lưu thông trên cung đường đặc biệt này. Tài xế cần phải có sự hiểu biết về những mối nguy hiểm này để biết cách phòng ngừa.

  • Facebook
  • Chia sẻ