Bạn có biết đảo lốp xe sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí sở hữu về lâu dài? Có thể bạn chưa từng nghĩ đến nhưng hãy xem video để hiểu rõ đảo lốp xe là gì, tầm quan trọng của việc đảo lốp và bao lâu bạn nên đảo lốp một lần. 
 

  • Facebook
  • Chia sẻ