Một cách tổng quát nhất, hiện có 5 cơ cấu dẫn động gồm: AWD (All-Wheel Drive) tức là hệ dẫn động tất cả các bánh; 4WD (Four-Wheel Drive) để chỉ xe dẫn động 4 bánh; RWD (Rear-Wheel Drive) là hệ dẫn động cầu sau và FWD (Front-Wheel Drive) - dẫn động cầu trước và cuối cùng là vi sai điện tử 2H-4H-4L. Bánh nào trực tiếp nhận công suất và mô-men xoắn được gọi là bánh dẫn động.

Nguồn: Theo Youtube

  • Facebook
  • Chia sẻ