Trưa ngày 14/3, một thanh niên ngáo đá điều khiển ô tô gây ra tai nạn trên một con đường ở Đà Lạt.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm