Đối với các biker đam mê tốc độ thì cảm giác kéo tay ga hết cỡ luôn là điều kích thích nhất. Tuy nhiên, nếu vì đam mê tốc độ mà gây ra tai nạn thì thật là đáng trách.

  • Facebook
  • Chia sẻ