Đoạn video ngắn chỉ 1 phút nhưng lại thể hiện toàn bộ nội dung ý nghĩa sâu sắc, muốn nhắn nhủ đến những ai cầm lái mô tô nói riêng và điều khiển bất kỳ phương tiện nào nói chung đều phải đặt sự an toàn lên trên hết. Nhận thức về sự nguy hiểm, hạn chế tốc độ và nắm bắt những kỹ năng lái xe an toàn chính là vì cuộc sống của mỗi bản thân chúng ta.

Chuẩn bị kết thúc năm 2015 và bước sang năm mới 2016, mọi người hãy trang bị cho mình những nhận thức tốt nhất về an toàn lái xe để có thể thực hiện được những ước mơ, hoài bão và trân trọng thêm ý nghĩa của cuộc sống.

  • Facebook
  • Chia sẻ