Mã nhúng:

Chuyên gia Ford Việt Nam hướng dẫn lái xe qua vùng ngập nước. Một bài học trong chương trình "Hướng dẫn lái xe an toàn & tiết kiệm nhiên liệu" của Ford.

  • Facebook
  • Chia sẻ