Mã nhúng:

Video hướng dẫn chi tiết cách lùi xe vào nhà xe. Chỉ cần xem một vài lần rồi áp dụng cho một trong những bước trong bài thi thực hành (đối với các bạn đang học lái xe) hoặc có thể áp dụng vào thực tế nơi đậu xe của bạn.

  • Facebook
  • Chia sẻ