Chúng ta cần cẩn trọng hơn đối với cả những người ngồi sau, nhất là trẻ em khi nhắc nhở họ cần thắt dây an toàn cho bản thân mình.

  • Facebook
  • Chia sẻ