• Xem “con lai” giữa Porsche 911 và Citroen DS

    Thị Trường 08/11/2013 8:23 PM | Bình luận: 0 | Đọc: 2.304

    Là “đứa con” mang thiết kế hòa trộn giữa Citroen DS và Porsche 911, giữa một dòng xe hạng trung và một dòng xe thể thao, 911DS thật sự là một mẫu xe đặc biệt mà bạn nên xem qua.