Mời các golfer cùng đến với toàn cảnh tình huống Luật golf rắc rối nhất trong làng golf Việt từ tình huống Luật của golfer Trần Lê Duy Nhất trên sân golf FLC Hạ Long Golf Club tại giải FLC VIETNAM MASTER 2019 presented by porche

  • Facebook
  • Chia sẻ