Văn hóa chơi golf tại Việt Nam vẫn là một khái niệm khá mới mẻ. Bởi vậy, chuyện Tip tiền cho các caddie cũng có nhiều điểm cần chú ý. Ngày trước, có nhiều golfer nước ngoài đến với Việt Nam cũng có thắc mắc: “là phải tip cho caddy sao?”, “tip cho caddy bao nhiêu là được”. Cùng Vigolf thảo luận về vấn đề này nhé!!

  • Facebook
  • Chia sẻ