Những lỗi cơ bản nhưng rất nhiều Caddie hay mắc phải . Dẫn đến Golfer bị phạt theo luật chung. Đễ tránh điều đó hãy cùng Huy điểm lại những tình huống này nhé.

  • Facebook
  • Chia sẻ