Có lẽ với những người yêu golf và đã tìm hiểu về Golf thì cụm từ Caddie không còn xa lạ. Hiểu một cách đơn giản thì Caddie là người có trách nhiệm kéo gậy cho golfer trong qúa trình golfer thi đấu. Vậy nhưng liệu rằng nhiệm vụ của Caddie có đơn giản chỉ là bê gậy hay không? Công việc này có những khó khăn, vất vả như thế nào? Và những Caddie- họ là ai? Đó chính là những câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng trao đổi trong Chuyện Golf số này.

  • Facebook
  • Chia sẻ