Với những thay đổi trong Luật Golf 2019, người chơi giờ đây được phép sửa chữa nhiều thứ trên vùng green hơn quá khứ.

  • Facebook
  • Chia sẻ